Gravesøknader i Nedre Eiker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nedre Eiker kommune

Graving i Nedre Eiker kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nedre-eiker.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/74 0625-872237 Gravearbeid EIDE MASKIN AS 31.10.2016 31.05.2020
18/45 Coop Obs Bygg Gravearbeid orkidehøgda KONGSBERG ENTREPRENØR AS 28.06.2018 20.12.2019
18/51 OneCo As-Generelle planer arbeid for Glitre Energi(js) Gravearbeid rådhusgaten ONECO SØR AS 09.07.2018 31.12.2019
18/103 Etablering av ny pumpestasjon, boring, pressing og graving til ny SP ledning Gravearbeid Orkidehøgda Drammensveien smedgata Fjerdingen Fjerdingen KJELDAAS AS 09.10.2018 20.12.2019
19/2 Myrgata 6 Gravearbeid Myrgata EIDE MASKIN AS 21.01.2019 29.02.2020