Gravesøknader i Nedre Eiker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nedre Eiker kommune

Graving i Nedre Eiker kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nedre-eiker.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/103
Entreprenør KJELDAAS AS
Start 09.10.2018
Slutt 20.12.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Orkidehøgda 1b
Fjerdingen 6a
Fjerdingen 15
smedgata 13
Drammensveien 20
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.10.2018
Tittel Etablering av ny pumpestasjon, boring, pressing og graving til ny SP ledning
Byggherre
Organisasjon: NEDRE EIKER KOMMUNE (orgnr.: 841088832)
Kontaktperson: Gunnar Langeteig (tlf.: 41552752)
Stedsansvarlig
Øyvind Slevigen (tlf.: 97153244)
Ansvarshavende
Anders Hauan (tlf.: 48298218)