Gravesøknader i Nedre Eiker kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nedre Eiker kommune

Graving i Nedre Eiker kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nedre-eiker.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/2
Entreprenør EIDE MASKIN AS
Start 21.01.2019
Slutt 29.02.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Myrgata 1A -10A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.01.2019
Tittel Myrgata 6
Byggherre
Organisasjon: RK EIENDOMSINVEST AS (orgnr.: 989561146)
Kontaktperson: Jonas Pettersson (tlf.: 98699116)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Eivind Eide (tlf.: 92016412)